۴۵ نفر

همکاری با مدرسین با سابقه در حوزه آموزش فناوری کودکان و نوجوانان

۶۷۹ دوره

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده در آکادمی تاکنون

۴۵۰۰ دانش‌پذیر

تعداد دانش پذیران همراه آکادمی از ابتدا تاکنون

پشتیبانی دانش‌پذیران

پاسخ سوال های متداول خود را از این بخش دریافت کرده و در صورت نیاز با ما تماس برقرار نمائید.

سامانه آموزشی دانش پذیران

در سامانه آموزشی دانش پذیران وارد شوید تا به اطلاعات مورد نیاز خود در این آکادمی دسترسی داشته باشید.

راهنمای همراهی با ما

پیش از همراهی با ما، اطلاعات مورد نیاز خود را از این بخش دریافت نمائید و از آموزش در این آکادمی لذت ببرید.

باشگاه مشتریان آکادمی

در باشگاه دانش پذیران آکادمی آموزشی ما عضو شوید و از خدمات متفاوت ما بهره مند شوید.